РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
Полезна информация за такси, процедура, цени и всичко необходимо.
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Цялостно решение за Вашето счетоводство!
About work

Водещи принципи на Алфа Акаунтинг:

  • Използване на най-добрите счетоводни практики.
  • Качествени, ценово обосновани счетоводни услуги.
  • Индивидуален подход към всеки клиент.
  • Независими, обективни и професионални съвети.
  • Коректност и конфиденциалност.
  • Обективни и разумни цени за счетоводно обслужване.

ЗА АЛФА АКАУНТИНГ

Алфа Акаунтинг е еднолично дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Фирмата гарантира качествена счетоводна отчетност и се е доказала като надежден и лоялен бизнес партньор в сферата на счетоводните услуги, гарантиращ спокойствие и сигурност за Вашия бизнес. Основните приоритети на Алфа Акаунтинг са:
  • Изграждане на безупречна организация на счетоводната отчетност, която да сведе до минимум риска от грешки.
  • Осигуряване на сигурност и спокойствие на клиентите си, за да могат уверено да насочат усилията си върху развитието на бизнеса.
  • Предоставяне на своевременна счетоводна и финансова информация, която да помага ръководството да взема правилните управленски решения.
ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК
09:30 - 17:00
АДРЕС
ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 134, 6000 Център, Стара Загора
Телефон:
+359895619104