РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

  • Консултации и анализи. Устни и писмени консултации по счетоводни и данъчни въпроси, анализи по предоставени счетоводни баланси, оборотни ведомости и други отчетни документи.
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация на физическо лице.
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване. Изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на информация към НСИ за фирми без икономическа дейност през годината. Обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър.
  • Съставяне на първични счетоводни документи – фактури; преводни нареждания; касови ордери; други счетоводни документи.