РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

За да извършват своята дейност, търговците по закон са длъжни да се регистрират чрез вписване на определени обстоятелства в Търговския регистър (ТР), воден от Агенцията по вписванията. Алфа Акаунтинг предлага бърза и качествена услуга по регистрация на фирми Е/ООД на достъпна цена. Ние ще организираме и оптимизираме процеса, ще изготвим всички необходими документи и ще ви дадем точни и ясни инструкции, какво е необходимо от Вас.

Обобщено стъпките при учредяването на фирма са:

 1. Електронен подпис. 

  Регистрацията на фирма трябва да започва най – напред със закупуване на електронен подпис. Електронният подпис се явява неизменен помощник и заместител на дългото чакане на гишетата за подаване на документите за регистрация на Вашата фирма. Изборът на доставчик на услугата електронен подпис е по ваша преценка – Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис. Електронният подпис ще спести освен много ценно време, също така и доста разходи. Държавната такса за подаване на документи за регистрация на фирма на хартиен носител е два пъти по-скъпа от тази за регистрация по електронен път.

 2. Избор на име за вашата фирма.

  Задължително условие е преди започване на процеса по регистрирането на фирма е да се провери, че името е уникално и не се повтаря с друго, вече вписано в Търговския регистър. Това лесно можете да се провери в сайта на Търговския регистър.

 3. Запазване на името на фирмата.

  Целта на запазването на име е да се презастраховате, че никой няма да регистрира фирма с името, което вие сте си избрали. Но ако се провери името и веднага след това се пристъпи към регистриране на фирмата, може да се прескочи тази част. Алфа Акаунтинг пропуска тази стъпка за да се избегнат допълнителните такси за запазване на име, които допълнително оскъпяват процеса на регистрация на фирма. Актуалните цени на държавната такса за запазване на име на фирма може да се проверят в сайта на Агенцията по вписвания (Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията).

 4. Подготовка на учредителната документация. 

  Това включва предоставяне на необходимите данни за регистрацията и уточняване параметрите на дружеството (наименование, капитал, седалище, предмет на дейност и т.н).

 5. Нотариална заверка на подписите на управителите. 

  Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) – Необходимо е, да бъде нотариално заверен и подписан от управителя.

 6. Откриване на набирателна сметка за учредителния капитал. 

  Трябва да откриете сметка на Вашата фирма в банка, като изборът на банката става по Ваша преценка. В новосъздадената сметка, следва да внесете сумата за основният капитал. Таксите на банките са различни, но варират в рамките на 10-20лв.

 7. Фактическа регистрация на фирмата, чрез подаване на необходимите документи в Търговския регистър. 

  Тази стъпка Алфа Акаунтинг извършва по електронен път. Основното предимство на регистрация на фирма по електронен път, е че държавните такси са значително по-ниски. Актуалните цени на държавните такси за регистриране на фирма може да се проверят в сайта на Агенцията по вписвания (Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията).

 

Допълнителна информация за правната форма на фирмите ЕООД, ООД и ЕТ.

Дружествата с ограничена отговорност са най-разпространения и сигурен начин за правене на бизнес. Фразата “ограничена отговорност” означава просто, че сътрудниците в този тип фирми не отговарят с личното си имущество за задълженията на бизнеса, защото дружеството отговаря със своето имущество. Това не е така при едноличните търговци, които отговарят с цялото си секвестируемо имущество за задълженията на фирмата. Ето защо Алфа Акаунтинг винаги препоръчва на своите клиенти да регистрират фирма ЕООД или ООД, вместо ЕТ. Единствената разлика между ЕООД и ООД е в броя на лицата, които ги учредяват. Съответно при фирма ЕООД имаме един учредител (собственик), а при ООД са минимум двама. От тази разлика следват и разлики в наименованията на учредителните документи, като например при ЕООД имаме учредителен акт, а при ООД дружествен договор. Също така върховен орган при ЕООД е неговия едноличен собственик, а при ООД това е общото събрание на съдружниците.

Цена за регистрация на фирма

Комисионната на Алфа Акаунтинг за услугата Регистрация на фирма е 150лв. (за ЕООД) и 200лв. (за ООД). В тази цена не са включени допълнителните такси и разходи – ел. подпис, държавна такса, банкова такса и такса за нотариална заверка на подписите. Вижте повече информация за допълнителните такси и разходи.