РАБОТНО ВРЕМЕ:
ПОН.- ПЕТЪК 09:30-18:00
ТЕЛЕФОН:
+359895619104
АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Спестете време и грижи като изберете абонаментните счетоводни услуги на Алфа Акаунтинг. Всяко предприятие има уникални нужди и потребности в счетоводния си и финансов ресурс. Затова е необходим правилен подход за управление на цялата счетоводна и финансова информация касаеща бизнеса Ви.

Алфа Акаунтинг предлага абонаментни счетоводни услуги, които включват:

 • Оперативно счетоводство
  • Текуща обработка на документи.
  • Подаване на декларации към съответните държавни институции.
  • Представляване и защита пред НАП, НОИ и др.
  • Счетоводно-финансови анализи.
  • Междинни приключвания през годината.
  • Данъчно планиране и консултации
 • Отчитане на персонал и заплати
  • Регистрация на трудови договори, самоосигуряващи се лица и др.
  • Начисляване на заплати.
  • Подаване на декларации в НАП.
  • Изготвяне и съхранение на ведомости.
  • Изчисляване и планиране на осигуровки и данъци.
  • Изготвяне на документи при постъпване и при напускане.
 • Годишно счетоводно приключване
  • Изготвяне и подаване на данъчна декларация в НАП.
  • Подаване на статистически отчети в НСИ.
  • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски регистър.

Цени за абонаментно счетоводство:

Спецификата на дейността на всеки клиент е различна, което предполага индивидуален подход към всеки конкретен случай. Има различни факторите, които биха повлияли върху формирането на цената за абонаментно счетоводно обслужване.

Алфа Акаунтинг има гъвкаво ценообразуване, съобразено с индивидуалните потребности, цели и възможности на своите клиенти. За да Ви  бъде изготвена ценова оферта за абонаментно счетоводство е нужно да обсъдим параметрите на дружеството и спецификите на дейността, което ще позволи калкулирането на една обективна цена.