ул. Хаджи Димитър Асенов 134, Стара Загора +359895619104

Алфа Акаунтинг: счетоводни услуги

Счетоводно обслужване
на физически и юридически лица

Оперативно счетоводство

 • Текущо отчитане на база МСФО или НСФОМСП
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Изготвяне и представяне в НАП на справки-декларации по ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Счетоводни консултации

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне на годишен финансов отчет и подаване в Търговския регистър
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Публикуване на годишните финансови отчети в Търговския регистър

ТРЗ обслужване

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, регистрация на болнични в НОИ
 • Изготвяне на платежните документи за разплащания към бюджета

Нов бизнес? Бърза, лесна и икономична регистрация на фирма

10:00 - 18:00

Пон.-Пет.

+359895619104

Пон.-Пет.

Стара Загора

Хаджи Димитър Асенов 134